Privacybeleid M-Yoga House 

 

We springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op via info@myogahouse.com. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.myogahouse.com. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging. 


Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 18-7-2019. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 


M-Yoga House, gevestigd aan de Prinses Julianstraat 6, 8019AW Zwolle, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. M-Yoga House is te bereiken via www.myogahouse.com of info@myogahouse.com


Wanneer is dit privacybeleid van toepassing? 


Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die M-Yoga House verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met M-Yoga House, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan M-Yoga House gerelateerde domeinen. 


Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard? 


Gegevens voor het verwerken van het contactformulier. 

Hierbij worden naam en e-mailadres en alle gegevens die jij met ons deelt gebruikt om je vraag of opmerking te beantwoorden. Indien je hierna een overeenkomst aangaat met M-Yoga House, bewaren we je gegevens volgens de geldende bewaartermijnen. Ga je geen overeenkomst aan, dan worden je gegevens zo snel mogelijk verwijderd. 


Gegevens in jouw account. 

Als je als yogi gebruik wilt maken van M-Yoga House dan worden je gegevens gebruikt: 

·       Voor het registreren bij M-Yoga House; 

·       Voor het aanmaken van een yogi profiel binnen de Momoyoga omgeving (zie hiervoor ook het privacybeleid van Momoyoga)

·       Het verlenen van een beveiligde toegang tot je yogi profiel; 

·       Voor het doorsturen van e-mail notificaties vanuit de yogastudio; 

·       Voor het verwerken van bestellingen en betalingen. 


De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 1 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens, met uitzondering van gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen via info@myogahouse.com

Gepersonaliseerde e-mails

Als je bij ons een account hebt en één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailen we je af en toe achtergrondinformatie, tips voor thuis en relevantie suggesties. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op je aankopen en bezoekgeschiedenis om op deze manier de inhoud van de e-mail interessanter voor je te maken. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je je meteen afmelden voor nieuwsbrieven.


Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens? 


Recht op informatie 

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan. 


Recht op inzage 

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. 


Recht op correctie 

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. 


Recht om bezwaar te maken 

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. 


Recht op dataportabiliteit 

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. 


Recht op beperking 

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via het hieronder genoemde e-mailadres. 


Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen 

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. 


Recht om een klacht in te dienen 

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Voor alle bovenstaande verzoeken kun je een contact opnemen via info@myogahouse.com.  

 


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 


In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 


Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.